Į Naujuosius metus – pilnesnėmis kišenėmis

Abiejų Kelmės miesto lopšelių-darželių ir „Aukuro“ pagrindinės mokyklos vadovės Naujuosius metus pasitiko turtingesnės, joms mero potvarkiais buvo leista išsimokėti premijas jų pačių prašymu. Dar keturių ugdymo įstaigų vadovai „pamaloninti“ pačios savivaldybės iniciatyva.  Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiu buvo leista išsimokėti premijas Kelmės Jono Graičiūno, Šaukėnų ir Tytuvėnų gimnazijų bei „Kražantės“ progimnazijos vadovams už Kelmės rajono savivaldybės „Tūkstantmečio“ mokyklų projekto pažangos plano rengimą.

Kelmės lopšelio-darželio „Kūlverstukas“  direktorei mero potvarkiu skirta ir išmokėta 25 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio vienkartinė premija iš šios įstaigos tikslinės dotacijos sutaupytų mokymo lėšų, skirtų darbo užmokesčiui.

– Premija skirta už STEAM koncepcijos taikymą: STEAM strategijos parengimą, inicijuotą STEAM laboratorijos, aprūpintos inovatyviomis technologijomis ir šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis, įrengimą „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje, sąlygų sudarymą Kelmės „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio STEAM programoje dalyvauti kitų Kelmės rajono ikimokyklinį ugdymą vykdančių švietimo įstaigų ugdytiniams bei STEAM veiklų gerosios patirties sklaidą rajone, – priežastimi paskatinti save vardijo lopšelio-darželio direktorė Jolita Uljanovienė.

Pasak direktorės, premijos skyrimą inicijavo įstaigos tarybos nariai. Dėl premijos skyrimo lopšelio-darželio direktorei pritarta įstaigos tarybos posėdžio metu. Prašymas dėl premijos skyrimo taip pat suderintas su lopšelio-darželio „Kūlverstukas“  profesine sąjunga.

„Kelmiškiams.lt“ šio lopšelio-darželio vadovė sakė, jog daliai darbuotojų 2022 m. gruodžio mėnesį buvo skirtos 14–30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio priemokos, o daliai darbuotojų iki 50 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento dydžio vienkartinės premijos iš lopšelio-darželio sutaupytų lėšų, skirtų darbo užmokesčiui.

Sudaryta darbo grupė paskirstė pinigus už atliktus darbus pagal premijų skyrimo tvarką darbuotojams ir pasiūlė prašyti skirti premiją Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei Daliai Gedminienei. Šios įstaigos Darbo taryba pritarė šiam pasiūlymui. „Ąžuoliuko“ darbuotojams buvo išmokėtos 20–50 proc. jų darbo užmokesčio premijos. Direktorei išmokėta 20 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies premija.

Pasak darželio direktorės, premija skirta už bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Ąžuolynas” sambūriu, už lopšelio-darželio bazės kokybinio lygio atnaujinimą ir palaikymą, už veiksmingą įstaigos organizacinių procesų įgyvendinimą. Skiriant premiją taip pat buvo atsižvelgta į mokytojų skatinimą tobulėti, kelti kvalifikaciją.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė sau ir darbuotojams išmokėjo 25 proc. pareiginės algos premijas, kurias sieja su atliktų veiklų gausa. Tokiam pasiūlymui pritarė ir Profesinė sąjunga.

„Kelmiškiams.lt“ žiniomis, apie galimybę sau išsimokėti premijas direktoriai diskutavo kelionės į Klaipėdą metu gruodžio viduryje. Tai patvirtino ir „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė.

– Šiuo klausimu diskutavome kartu su Viešosios tvarkos ir Švietimo komiteto pirmininke, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais bei švietimo įstaigų vadovais gruodžio mėnesį išvažiuojamojo posėdžio metu, – sakė „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė.

Nerijus Šarauskas, „Kelmiškiams.lt“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *