Kas neatliko namų darbų?

Ketvirtadienį surengtas neeilinis jungtinis visų rajono Tarybos komitetų posėdis retsykiais tapo panašus į diskusijų katilą, kuriame virė aistros dėl praėjusių metų paskutiniame Tarybos posėdyje nepriimto klausimo. Kalbama buvo apie nustatomas socialinių paslaugų kainas Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Kai kurie Tarybos nariai susidariusią situaciją prilygino nekokybiško Tarybos darbo pasekmei arba politinių ambicijų demonstravimui.

Socialinių klausimų ir sveikatos komiteto pirmininkas Vytautas Barkauskas (dešinėje) posėdžio vedimą perleido Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkui Egidijui Želviui

Jungtiniam posėdžiui pirmininkavęs Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Egidijus Želvys portalui Kelmiškiams.lt sakė, kad ši situacija susidarė, nes klausimas buvo neišanalizuotas ir, galbūt, kai kurie Tarybos nariai nebuvo įsigilinę į situaciją, nepilnai susipažinę.

„Negaliu sakyti, kad Tarybos nariai yra nekompetentingi, tačiau klausimas buvo neišanalizuotas, trūko informacijos, o galbūt ir kai kuriems nariams pritrūko įsitraukimo į jį ar gilesnio domėjimosi. Laiko irgi buvo mažai. Galbūt mes šiek tiek irgi suklydome, kad vėl tenka šį klausimą nagrinėti, tačiau širdy jaučiu, kad kitą savaitę palaikymas bus ir sprendimui bus pritarta“, – Kelmiškiams.lt kalbėjo E. Želvys.

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Reda Každailienė Kelmiškiams.lt sakė, kad visa informacija gruodžio mėnesio posėdžiui Tarybos nariams buvo pateikta, į visus klausimus buvo atsakyta. Apie tai Tarybos komitetų nariams vedėja priminė dar ir šiandien, pristatydama sprendimo projektą.

Socialinės paramos skyriaus vedėjai Redai Každailienei prireikė kantrybės politikams dar kartą aiškinti sprendimo projekto esmę

„Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad, vadovaujantis Socialinių paslaugų įstatymu,  asmenys, kurie turi sunkią negalią, yra finansuojami iš valstybės lėšų, pačio asmens pensijos bei jam mokamų slaugos ar priežiūros išmokų. Vadinasi, šie gyventojai, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, mūsų savivaldybei išvis nekainuoja. Mūsų savivaldybėje tokių asmenų yra 103.Socialinė globa likusiems be tėvų globos vaikams finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų bei globos (rūpybos) išmokų pagal Išmokų vaikams įstatymą.  Tie asmenys, kurie yra su vidutine ar lengva negalia, ar vyresnio amžiaus, yra finansuojami iš savivaldybės biudžeto lėšų ir asmens gaunamos pensijos. Tokių asmenų mūsų rajone yra 374. Iš šio skaičiaus 20 asmenų gauna asmeninę pagalbą, kuri dotuojama valstybės biudžeto lėšomis bei išskaitant iš asmens gaunamų pajamų. Galime kainų nedidinti, palikti tas pačias, nes Vyriausybės nutarime yra parašyta, kad tai turi būti suderinta su steigėju (red. – Savivaldybe). Jei nepatvirtinsime kainų, sausį atliksime perskaičiavimus, didės žmonių gaunamos pensijos, tačiau dalis iš biudžeto bus mažesnė, todėl skirtumą teks dengti savivaldybės lėšomis, nes darbuotojams nuo sausio pirmos didėja atlyginimai. Taip būtų sutaupomos ne savivaldybės, o valstybės biudžeto lėšos. Savivaldybė patirtų tik didesnes išlaidas, nes iš valstybės biudžeto ne tik negautume 140 tūkst. eurų, bet ir tektų padengti 92 tūkstančių eurų trūkumą“, – informacijos tariamai pasigedusiems politikams lėtu tembru aiškino R. Každailienė.

Po vedėjos pristatymo, politikai pradėjo klausinėti socialinės globos paslaugas teikiančių įstaigų finansininkus ir vadovus. Kai kuriems Tarybos nariams kilo neaiškumų ir dėl aritmetikos. Tarybos narys Albertas Brazas Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro finansininkę bandė iškvosti, koks vaikų maitinimui skiriamas lėšų vidurkis. Liberalė Lina Milašauskienė posėdyje sakė norinti pasidžiaugti, kad, kai visos įstaigos lėšas didina, Kelmės lopšelis-darželis „Kūlverstukas“ jas mažina, tačiau į tokį jaunosios politikės džiugesį jautriai sureagavo Tarybos narė Irena Janušienė.

Tarybos narė Irena Janušienė jautriai sureagavo į kolegės liberalės „džiaugsmą“

„Planuojamas biudžetas, viskas skaičiuojama pagal tam tikras tvarkas, metodikas. Įstaigos negali skaičiuoti pagal tai, ką svajoja. Visada biudžetai planuojami atsižvelgiant į faktą, kas buvo sunaudota. Vardan ko norima taupyti ūkinėms išlaidoms? Tai yra mūsų vaikai, mūsų seneliai, kuriems yra svarbi paslaugų kokybė. O džiaugtis, kad „Kūlverstuke“ paslaugų įkainis mažėja, nereikėtų, aš nenorėčiau tuo džiaugtis, nes tai parodo, kad rajone padaugėjo vaikų su sunkia negalia. Aš labai džiaugčiausi, jei tokių vaikų būtų kuo mažiau ir visi mes būtume sveiki“, – susijaudinimo neslėpė I. Janušienė.

Greičiausiai liberalė nežinojo, kad džiaugsmas – tai vietoj 3 dabar šioje įstaigoje esantys 4 sunkią negalią turintys vaikai, o kuo daugiau tokių paslaugos gavėjų, tuo paslaugos kaina yra mažesnė.

Tarybos narė Jolita Koryznienė neslėpė nusivylimo Tarybos darbu

Tarybos opozicijoje dirbanti demokratė Jolita Koryznienė, nors ir pasidžiaugė daugiau nei valandą trukusia diskusija, tačiau sakė, kad tai rodo neatsakingos ir šiek tiek nekompetentingos politikos pavyzdį.

„Šį klausimą nagrinėjome gruodžio mėnesį. Deja, bet kai kurie Tarybos nariai tada elgėmės paviršutiniškai ir neįsigilindami, o šiandien tą nekokybišką darbą dangstome diskusija iš principo nieko nepagrįsdami. Užduodami įstaigų atstovams klausimus siūlome tiesiog sumažinti (red. – išlaidas) vardan sumažinimo. Visos įstaigos atliko didelį darbą, paskaičiavo ir pagrindė savo išlaidas pagal visas metodikas. Akivaizdu, kad, jei ir bus sutaupytos lėšos, jos niekur nedings, o grįš į biudžetą. Šiandien kalbame apie tai, ko nepadarėme komitetuose, o ypač Socialinių klausimų ir sveikatos komitete, kurio nariai nekėlė tiek klausimų. Dabar bandyti kaltinti, kad kažkas kažko neatliko, įstaigoms siūlyti susimažinti išlaidas ir daryti iš to šou, yra neteisinga“, – komitete nusivylimo neslėpė J. Koryznienė.

Šio posėdžio, politikės pavadinto šou, greičiausiai nebūtų reikėję, jei valdančiojoje daugumoje dar gruodį būtų pritarta klausimui. Portalo žiniomis, koalicinėje taryboje nutarta nepritarti sprendimo projektui, o socialinių paslaugų įstaigų vadovams siūlyta bandyti išsilaikyti pagal esamus įkainius.

Rajono savivaldybės Taryba į neeilinį posėdį rinksis kitą antradienį.

Nerijus Šarauskas, Kelmiškiams.lt, komiteto posėdžio transliacijos stop kadro nuotr.

Posėdžio vaizdo įrašas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *