Naujos valdžios galios ir atsakomybės

Po trijų mėnesių vyksiančiuose Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose išrinktų politikų laukia naujovės: keičiasi Tarybos,  mero ir kitų atsakingų valdžios atstovų įgaliojimai ir atsakomybės.

Pagal naująjį Vietos savivaldos įstatymą, Taryba, kaip ir dabar, priims svarbiausius vietos sprendimus, tačiau ji neturės savo vadovo, nes meras nebus Tarybos narys.  Tiesiogiai rinkėjų išrinkto mero vadovaujama savivaldybės administracija rengs tarybos sprendimų projektus, o meras šauks Tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys posėdžių  darbotvarkę, tačiau priimant sprendimus negalės balsuoti.

Įstatymu merui suteikiama vadinamoji veto teisė, kurios iki šiol savivaldoje nebuvo. Meras galės motyvuotai grąžinti Tarybos priimtus sprendimus pakartotinam svarstymui. Taryba dėl to privalės balsuoti antrą kartą. Pakartotinai apsvarstytas sprendimas bus laikomas priimtu, jeigu už jį balsuos daugiau kaip pusė visų Tarybos narių.  Savivaldybės tarybai neatsižvelgus į mero motyvus ir atmetus veto, meras galės kreiptis į Vyriausybės atstovą.

Keičiasi ir mero pavaduotojų–vicemerų skyrimo tvarka. Iki šiol vicemerų kandidatūras meras teikė Tarybai, tačiau nuo kitų metų pavasario, skiriant vicemerus, meras turės atsiklausti Tarybos. Kartu jam suteikiama teisė priimti vienasmenį sprendimą paskirti vicemeru asmenį, kurio skyrimui Taryba nepritarė.

Taryba gali pareikšti nepasitikėjimą vicemerais ar administracijos direktoriumi, tačiau ar juos atleisti iš užimamų pareigų, spręs pats meras.

Meras vienasmeniu sprendimu turės teisę paskirti ir administracijos direktorių. Tam savivaldybės Tarybos pritarimo nereikės. Taip pat nebeliks administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių.

Merui negalint eiti pareigų trumpą laikotarpį, jį pavaduos administracijos direktorius, bet merui pareigų neinant ilgesnį laikotarpį, Taryba savo sprendimu mero pareigas laikinai eiti paskirs Tarybos narį. Pavaduoti Tarybos veikloje (rengti posėdžius, jiems pirmininkauti) galės tik paskirtas Tarybos narys.

Kitąmet pavasarį išrinktos Tarybos opozicijai taip pat bus suteikta daugiau teisių – atsiras galimybė išsirinkti opozicijos lyderį. Jį išsirinkti galės ne mažiau kaip pusė tarybos narių, priklausančių opozicijai.

Opozicija taip pat ne rečiau kaip kartą per pusmetį galės sudaryti vieno iš Tarybos posėdžio darbotvarkės pusę klausimų.

Merui bus pavesta parengti savivaldybės biudžetą, jis bus atsakingas ir už jo vykdymą.

Meras turės teisę būti perrenkamas ne daugiau kaip 3 kadencijoms (iki 2023 m. savivaldos rinkimų buvusios merų kadencijos nebus skaičiuojamos).

Nauji Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks kovo 5 d.

Nerijus Šarauskas, „Kelmiškiams.lt“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *