Etikos komisija: meras pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą

Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisija priėmė sprendimą dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus elgesio vertinimo. Pasak komisijos narės Virginijos Aleksejūnės, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, išnagrinėjusi tyrimo dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus metu surinktą medžiagą nusprendė pripažinti, kad I. Petkevičius, teikdamas savo nuomonę ir pasiūlymus Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023 m. spalio 24 d. posėdyje šiam svarstant Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės 2023 m. spalio 16 d. raštą „Dėl mero veiksmų, grubiai pažeidžiančių Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės teises ir teisėtus interesus“, bandė paveikti ir paveikė su jo privačiais interesais susijusį Kontrolės komiteto sprendimą rekomenduoti tarybos nariui iš savivaldybės tarybos narių sudaryti bei šiai komisijai pavesti ištirti kontrolierės skundus ir pateikti išvadas savivaldybės tarybai, ir tokia veika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Taip pat Komisija nusprendė pripažinti, kad I. Petkevičius pirmininkaudamas 2023 m. spalio 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-312 „Dėl 2023 m. spalio 16 d. gauto savivaldybės kontrolierės rašto nagrinėjimo komisijos sudarymo“, kuriuo Savivaldybės taryba nusprendė sudaryti komisiją šios savivaldybės kontrolierės raštui išnagrinėti ir, pasirašydamas šį sprendimą, atliko tarnybines pareigas, susijusias su mero privačiais interesais ir tokia veika pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatas.

Komisijos posėdyje taip pat priimtas sprendimas pripažinti, kad I. Petkevičius pasirašydamas 2023 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-399 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-312 „Dėl 2023 m. spalio 16 d. gauto savivaldybės kontrolierės rašto nagrinėjimo komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios“ atliko tarnybines pareigas, susijusias su mero privačiais interesais ir tokia veika pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatas.

Kelmiškiams.lt savivaldybės meras nedaugžodžiavo ir teigė nesulaukęs Komisijos narių klausimų ir kol kas su sprendimo medžiaga nesusipažinęs. „Negavus iš Komisijos narių klausimų, atsakymas su daug klaustukų. Susipažinęs su gauta medžiaga, spręsiu ar sprendimą skųsti“, – sakė savivaldybės vadovas.

Kelmiškiams.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *