J. Miliauskienė: „Dažniausiai ūkininkai nedeklaruoja pasėlių patys“

Baigiantis pirmajam Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo mėnesiui, „Kelmiškiams.lt“ pakalbino Kelmės rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėją Joaną Miliauskienę. Pasak vedėjos, antradienio ryto duomenimis patvirtintos 487 Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir deklaruotas 4424,52 ha plotas. Iš jų savarankiškai paraiškas pateikė 11 pareiškėjų. Dažniausiai rajono žemdirbiai deklaracijas pildo su specialistų pagalba.

Pasėlių deklaravimas jau įsibėgėja. Kaip jis sekasi rajono ūkininkams?

Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų (toliau-pasėlių) deklaravimas vyksta nuo 2023 m. balandžio 17 d. iki birželio 20 d. Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos iki 2023 m. birželio 30 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą suma mažinama 1 proc. Pirmąsias dvi savaites buvo galima sukurti paraišką ir tikslinti informaciją joje, net nebuvo galima išsaugoti duomenų. Nuo gegužės 2 d. jau galima tvirtinti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas. Žemdirbiai kviečiami deklaruoti patys, prisijungę prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) per Elektroninius valdžios vartus arba atvykus į seniūniją, kurioje registruota žemės ūkio valda.

Rajono žemdirbiai 2022 metais pateikė 3946 Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, deklaruota 85231,24 ha ploto ir įbraižyti 38034 laukai. Iš jų pernai tik 146 pareiškėjai patys patvirtino paraiškas, naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų teikiama paslauga. Kelmės rajonas yra ketvirtoje vietoje pagal pateikiamų paraiškų skaičių. Šiemet tikimasi panašaus pareiškėjų skaičiaus.

Ar šių metų deklaravimas skiriasi nuo ankstesniųjų? Kokie pasikeitimai?

Nuo 2023 m. pradedamas įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027  m. strateginis planas, todėl šių metų pasėlių deklaravime nemažai naujovių. Nebelieka žalinimo išmokos, tačiau ūkininkams atsiranda galimybė rinktis papildomas su klimatu, aplinka ir gyvūnų gerove susijusias veiklas (ekologines sistemas). Patvirtinti ir nauji geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, kurių yra daugiau nei anksčiau ir kuriems atitikti reikia daugiau žinių, informacijos bei pasiruošimo.

Ūkininkai, siekiantys gauti papildomas išmokas, šiemet pirmą kartą galės rinktis bei savo veikloje pritaikyti aplinkos apsaugai skirtas ekologines sistemas ir galės pretenduoti į šių ekologinių sistemų išmokas: kompleksinė ekologinė sistema „Veiklos ariamoje žemėje“, „Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“, „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“, „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“, „Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo“, „Ekologinis ūkininkavimas (vaisiai, uogos, daržovės, vaistažolės ir prieskoniniai augalai“.

Pareiškėjai, siekiantys dalyvauti kompleksinėje ekologinėje sistemoje „Veiklos ariamoje žemėje“ privalės pasirinkti bent 3 veiklas: vieną negamybinę veiklą („Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“) arba ekologinę sistemą („Ariamųjų durpžemių keitimas pievomis“, „Eroduotos žemės keitimas pievomis“) arba žaliąjį pūdymą ir bent dvi gamybines veiklas iš veiklų ariamoje žemėje: „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Sertifikuotos sėklos naudojimas“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“. Negamybinei veiklai arba ekologinei sistemai, arba žaliajam pūdymui privaloma skirti ne mažiau kaip 5 proc. deklaruotos ariamos žemės. Pareiškėjai, pasirinkę dalyvauti tik vienoje ar keliose negamybinėse veiklose, neprivalo dalyvauti gamybinėse veiklose. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje tvirtinant paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas, įdiegta ir automatinė atitikties kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ skaičiuoklė.

Pareiškėjai, siekiantys gauti papildomas išmokas už galvijus, gali rinktis ekologinę sistemą „Gyvulių gerovė“ pagal dvi veiklos sritis.

Pagal veiklą „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ privalo paraiškoje įsipareigoti pieninių veislių galvijus ganyti ganykloje nepertraukiamai ne trumpiau kaip 140 dienų einamaisiais metais, o pagal veiklą „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ privalo įsipareigoti išleisti ganytis galvijus į atvirą erdvę, diendaržius ar ganyklas ne mažiau kaip 120 dienų arba pienines užtrūkusias karves 60 dienų per einamuosius metus pasirinktu nepertraukiamu laikotarpiu iki gruodžio 31 d. Siekiantys, dalyvauti „Gyvūnų gerovė“ veiklose, pareiškėjai įsipareigoja per 7 d. suvesti reikiamą informaciją į Ūkinių gyvūnų registro informacinę sistemą.

Norėdami paminėtas ar kitas ekologines sistemas įgyvendinti, ūkininkai prieš deklaravimą turėtų tiksliai pagal savo plotą ar galvijus apsiskaičiuoti, kokioje ekologinėje sistemoje dalyvaus, į kurias išmokas bandys pretenduoti.

Kokius dažniausiai klausimus jums užduoda ūkininkai?

Ūkininkus domina geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimai, ypač pakrančių apsaugos juostų, dirvos apsaugos jautriausiu periodu, augalų kaitos, ariamos žemės, skirtos negamybiniams plotams, įgyvendinimas. Daug klausimų sulaukiame kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiksmingumo ir efektyvumo metodikos taikymo, kraštovaizdžio elementų deklaravimo, neariminės žemdirbystės technologijų taikymo, sertifikuotos sėklos įsigijimo ir kt.

Vienas iš labiausiai pareiškėjams rūpimų temų yra pakrančių apsaugos juostų deklaravimas. Šių metų pasėlių deklaravimui išlieka vienas pagrindinis reikalavimas – prie nesureguliuotų vandens telkinių ar jų ruožų turi būti paliekamos ne mažesnės kaip 5 m juostos nuo vandens krašto. Dar bus tikslinamos apsaugos zonos šalia nepratekančių tvenkinių ir nedidelių kūdrų. Domisi ir kraštovaizdžio elementų įbraižymu. Šiemet deklaruojant žemės ūkio naudmenas, tiek prie sureguliuotų vandens telkinių, tiek prie melioracijos griovių 4 GAAB reikalavimai šiemet netaikomi, tačiau ūkininkai, pageidaujantys jau šiemet deklaruoti kraštovaizdžio elementus ir gauti išmoką jų tvarkymui, tose juostose privalėtų laikytis kraštovaizdžio elementų tvarkymo reikalavimų.

Klausimų kyla ir dėl žaliojo pūdymo. Žaliasis pūdymas – tai ariamosios žemės plotas, kuriame, siekiant pagerinti dirvos struktūrą, einamaisiais metais pasėti žemės ūkio augalai įterpiami į dirvą ar kitaip sutvarkomi (voluojami, smulkinami, skutami). Pareiškėjai, deklaruodami pūdymo plotus, turi užtikrinti, kad nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. žaliajame pūdyme nebūtų vykdoma žemės ūkio gamyba (t. y. ganomi ūkiniai gyvūnai, šienaujama žolė, išskyrus žaliosios masės įterpimą į dirvą ir sutvarkymą) einamųjų metų produkcijai gauti. Žaliajame pūdyme turi būti auginamas bent dviejų žemės ūkio augalų mišinys. Šis mišinys ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi būti įterpiamas į dirvą ar kitaip sutvarkomas. Prieš sutvarkant žaliąjį pūdymą, nuimti augalų derlių draudžiama. Galima išlaikyti trumpiau nei nurodyta, jei pareiškėjas prieš žaliosios masės įterpimą į dirvą ar jos sutvarkymą mobiliąja programėle „NMA agro“ pateikia auginamo mišinio nuotraukas.

Kur ir kaip ūkininkai gali gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus dėl deklaravimo?

Dažniausiai ūkininkai nedeklaruoja pasėlių patys, kaip rodo praėjusių ir ankstesnių metų deklaravimo duomenys. Jeigu kyla klausimų dėl deklaravimo ir kitų žemės ūkio klausimų, žemdirbiai pastoviai kreipiasi į Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistus ir specialistus žemės ūkiui seniūnijose. Aktualias žemės ūkio naujienas išsiunčiame elektroniniais laiškais. Informaciją taip pat skelbiame ir savivaldybės internetiniame puslapyje.

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimui, Nacionalinė mokėjimo agentūra išleido specialų laikraštį. Žemdirbiai, kurie naudojasi elektroninėmis paslaugomis, gali laikraštį peržiūrėti interneto svetainėje. Nesinaudojantys internetu, informacinį laikraštį ras Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriuje ir seniūnijose pas specialistus žemės ūkiui. Siekdama sudaryti sąlygas pareiškėjams konsultuotis visais deklaravimo klausimais, Žemės ūkio ministerija rengia  nuotolines konsultacijas.

Kviečiame pareiškėjus, deklaruojančius nedidelius žemės ūkio naudmenų plotus (ar turinčius tik pievų ar ganyklų, įveisto miško plotus) nedelsti ir paraiškas pateikti kaip galima anksčiau, nelaukiant paskutinių deklaravimo dienų. Siekiant išvengti susibūrimų ir taupant pareiškėjų ir specialistų laiką deklaravimo metu, kviečiame skambinti specialistams dėl konkretaus atvykimo laiko.

Nerijus Šarauskas, „Kelmiškiams.lt“, Pexels.com nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *